สำนักคณะกรรมการกีฬามวย ส่งหนังสือถึงนายสนามมวยและผู้จัด ขอความร่วมมืองดจัดการแข่งขันกีฬามวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ และมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ล่าสุด สำนักคณะกรรมการกีฬามวย โดยการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งหนังสือถึง นายสนามมวยและผู้จัดการแข่งขันทั่วประเทศ ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยง หรือจัดการแข่งขันกีฬามวยทุกรายการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

นอกจากกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขัน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด ตามคู่มือมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมทางด้านกีฬา