ผอ.มวย ปรเมษฐ์ ทำหนังสือแจ้งถึงเวทีมวยอยากจัดมวย ต้องปฏิบัติ 30 ขั้นตอน เช่น ตรวจโควิด-19 และ ใช้นวมใครนวมมัน

นาย  ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย (สคม.) ในฐานะนายทะเบียน ส่งหนังสือแจ้งด่วนถึงทุกสนามมวยและโปรโมเตอร์จัดการแข่งขัน อยากจะจัดต้องปฏิบัติตามคู่มือ 30 ข้อ อย่างเคร่งครัด

นายปรเมษฐ์ ได้ทำหนังสือยื่นไปถึงสนามมวยเวทีและโปรโมเตอร์ผู้จัดให้รับทราบโดยทั่วกันหากเวทีใดต้องการจัดการแข่งขันชกมวยไทย จะต้องปฏิบัติตามคู่มือที่แนบท้ายมาให้ทั้งหมด 30 ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ เชื้อไวรัส โควิด – 19 ในปัจจุบัน

            เช่นต้องลงแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “สปิริต”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และอุปกรณ์เพียงพอเช่น  นวมใครนวมมัน ไม่ใช่ด้วยกัน  และนักมวยต้องผ่านการตรวจ โควิด -19 ก่อนชก โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาดังนี้…