เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับการเปิดเผยจาก “เสธ.จั๊ก” พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ บุตรชาย “บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ถึงการทำงานของสภามวยโลกมวยไทย และ สภามวยแห่งเอเซีย แม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังระบาดอยู่ แต่ระบบงานต้องดำเนินต่อไป มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำปี 2565 โดยรายชื่อชุดใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นรายชื่อชุดเก่าของปีที่ผ่านมา แต่เสริมคนรุ่นใหม่เข้ามาเพิ่มด้วย อาทิ “เสธ.เอ” พ.ท.ธิรุตม์ สุวรรณมาศ บุตรชายของ พล.อ.ชยุติ-รัชนีธร สุวรรณมาศ รับตำแหน่งรองเลขาธิการบริหารฯ เพื่อรองรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในระดับนานาชาติจัดรายการมวยเดือนละหลายๆหน ส่วนประเทศไทยแม้จะต้องอยู่ในมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด จัดการแข่งขันลดลง แต่องค์กรยังคงเดินหน้าสานงานต่อควบคู่กับงานสังคม เช่นเปิดคลินิกชกมวยให้ปลอดภัย , มอบอุปกรณ์กีฬามวยตามสถานที่ต่างๆ โดยมีแชมป์และอดีตแชมป์ของสถาบันเป็นไอดอลสร้างแรงบันดาลใจ ยังมั่นใจว่าอีกไม่นานทุกอย่างน่าจะดีขึ้น

เสธ.จั๊ก เผย “ขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานทั้ง 2 ชุด ซึ่งมีทั้งคนเก่าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการกีฬา ข้าราชการ ผู้สื่อข่าว และแพทย์ ส่วนตัวมีความสนิทสนมกับเสธ.เอ เสมือนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งที่ผ่านมาเสธ.เออยู่ในคณะทำงานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาส่งเสริมมวยไทยสู่สากลระหว่างศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก(สนามมวยเวทีลุมพินี) กับ สภามวยโลกมวยไทย และโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายอย่างทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ”

สำหรับคณะทำงานสภามวยแห่งเอเซียชุดใหม่ มีรายชื่อคนไทย(ไม่รวมต่างชาติ)ดังนี้ พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธาน , พ.อ.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ รองประธาน , พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขาธิการบริหาร , พ.ต.ธิรุตม์ สุวรรณมาศ รองเลขาธิการบริหาร , น.ส..โรสลิน ลีลารุจิวงศ์ เลขานุการ , คณะกรรมการผู้ตัดสิน รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ ประธาน , ผศ.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ รองฯ , นายเชวง ครุฑเกตุ เลขานุการ , ผ่ายแพทย์ พ.อ.อนุพงษ์ รอดสาย ประธาน , ฝ่ายกิจกรรมภูมิภาค นายนริส สิงห์วังชา ประธาน , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายภพธร รุ่งสมัย ประธาน , นายสุรพจน์ พงษ์จิวานิช รองฯ , คณะกรรมการจัดอันดับประกอบด้วย รศ.ระดม ณ บางช้าง ที่ปรึกษา , นายมนตรี วีระประวัติ ประธาน , พ.อ.โอม ปัจจักขะภัติ รองฯ , นายชาญยุทธ ลีลารุจิวงศ์ , นายสุรพจน์ พงษ์จิวานิช , นายสุนนท์ จันทร์สีทอง , นายสัณหชัย ผลชีวิน , นายนฤเบศวร์ ถนิมพาสน์ , นายภพธร รุ่งสมัย ,นายพัลลภ ศรีไพรวัลย์ และ นายมรุต คงประดิษฐ์

ส่วนคณะทำงานของสภามวยโลกมวยไทย มีรายชื่อคนไทย(ไม่รวมต่างชาติ)ดังนี้ พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธาน , พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขาธิการบริหาร , พ.ต.ธิรุตม์ สุวรรณมาศ รองเลขาธิการบริหาร , ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม รองเลขาธิการ , ฝ่ายแพทย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ รองฯ , คณะกรรมการจัดอันดับประกอบด้วย นายทิมาธี ธรรมาชีวะ ประธาน , นายภพธร รุ่งสมัย รองฯ , นายพรชัย อุดมสมพร , นายดนุกานต์ อ่อนวิมล , นายอภิเชษฐ์ พิมพ์เก , พ.อ.ไพศาล เพชรฤาชา และ พ.อ.โอม ปัจจักขะภัติ , คณะกรรมการผู้ตัดสิน รศ.ดร..ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ ประธาน , ผศ.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ รองฯ , นายเชวง ครุฑเกตุ เลขานุการ , ดร.ภาณุ กุศลวง และ ฝ่ายเลขานุการ น.ส.โรสลิน ลีลารุจิวงศ์

นอกจากนี้ตำแหน่งเลขาธิการทั่วไปของทั้ง 2 องค์กร “บิ๊กโก” ไม่เคยเปลี่ยนใจระบุคุณสมบัติต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีความรู้เรื่องมวยทำงานในประเทศไทยเพื่อการติดต่อประสานงานได้รวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งคนนี้ฝากฝีไม้ลายมืออยู่กับท่านนานหลายปีคือ มิสเตอร์เควิ่น นูน หนุ่มชาวไอร์แลนด์ไปเติบใหญ่ที่อเมริกาและสุดท้ายได้ภรรยาเป็นสาวไทย ครบตามสูตร